Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów i Kontrahentów oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu. Dlatego sporządziliśmy nową Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).


Administrator danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest firma Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J., ul. Oświęcimska 7, 43-190 Mikołów, nr NIP: 6312561639, nr REGON: 240910561.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.Kto ma dostęp do Twoich danych?
Dostęp do Twoich danych ma tylko i wyłącznie firma Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: realizacji zamówień, obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie złożona; obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz, kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dostęp do Twoich danych ma tylko i wyłącznie firma w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Sklepie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

  2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.Jakie przysługują Ci prawa?
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Masz prawo otrzymać kopii tych danych. Możesz również zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych.
W każdej chwili masz prawo usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J., z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J., niezależnie od metody płatności
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J.

Przysługuje Ci również prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* wysyłając maila na adres rodo@alcina.pl z tytułem: Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – cofnięcie zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J., wtedy Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.Jak możesz korzystać ze swoich praw? Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne, za odpowiadanie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres rodo@alcina.pl.Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że Alcina Cosmetic Polska Thomas Preuss Sp. J. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: rodo@alcina.pl.

 

pixel